понеделник, 6 октомври 2008 г.

Възстановка на битката при Варна между кръстоносците на Владислав Варненчик и войските на султан Мурад II

За поредна година Дружеств за исторически възстановки "Чигот" организира възстановка на битката между кръстоносците на крал Владислав Варненчик и войските на султан Мурад II, провела се край Варна.

Честването ще се проведе на 08.11.2008 от 17:30 в парк-музей "Владислав Варненчик".

Тази година се очаква участие и на други групи за възстановки от цяла България.Участниците във възстановката се задължават да отговарят на следните условия за безопасност и автентичност.Ако желаете да вземете участие в тазгодишното събитие изпратете снимки на екипировка и облекло.


Правила за снаряжение.

Всички "режещи" ръбове на оръжията трябва да са поне 2мм дебели. Брадви и алебарди - минимум 3мм. Максимално допустимото тегло на оръжия от такъв тип - брадви, чукове, боздугани... на първо четене го решихме да е 600 грама, но бихме искали да чуем и вашето мнение по въпроса.
Върховете на мечовете трябва да са заоблени с диаметър минимум 10мм.
Копия и мушкащи върхове на алебарди трябва да имат заварено топче с диаметър поне 3см или диск със същия размер.
Обезопасявания от друг тип ще бъдат проверявани и евентуално допускани на място.
Стрели и други метателни оръжия трябва да имат дунапренена топка с размер по-голям от очна кухина.

Всички участници в близък бой трябва да имат задължително защита за глава, ръце и торса.
Минималната допустима защита за глава е подшлемник от ризница с дебела подплатена шапка. Шлемовете трябва да са изработени от минимум 1,5мм стомана, ако са от 1 парче, или от минимум 1,2мм ако са сегментни.
Защитата на ръцете трябва да се състои от метални ръкавици, покриващи пръстите и задната част на дланта с дебелина минимум 1,5мм. Допускат се и неавтентични защити, но за предпочитане скрити. Допуска се и защита само на дясната ръка, ако лявата държи щит.
Защитата на тялото трябва да е минимум дебел гамбезон. При използването на метална защита над гамбезона, той може да бъде по-тънък.
Силно се насърчават скрити защити за ръката с оръжието, лакти, колена, ключици, слабини.

Правила за бой.

Забранени са удари по незащитени части от тялото на противника.
Забранено е мушкане навсякъде по тялото на противника, освен с главно мушкащи оръжия, които са обезопасени по горните правила.
Забранява се нарочна стрелба с лък в главата на противник.
Забранява се нарочен удар по главата на противник защитен само с подшлемник.
Стрелбата с огнестрелни оръжия трябва да става от безопасно разстояние.

Правила за автентичност:

Снаряжение от централна и западна Европа.
Всички елементи от облеклото, въоръжението и снаряжението трябва да са подкрепени от исторически източници - миниатюри, картини, стенописи, витражи, археологически находки и тн. Периода на историческите източници трябва да е от 1420 до 1450 година.

Османско снаряжение.
Всички елементи от облеклото, въоръжението и снаряжението трябва да са подкрепени от исторически източници - миниатюри, картини и археологически находки. Периода на историческите източници трябва да е от 1400 до 1500 година.

Българско снаряжение.
Всички елементи от облеклото, въоръжението и снаряжението трябва да са подкрепени от исторически източници - миниатюри, картини, стенописи и археологически находки. Периода на историческите източници трябва да е 1350-1500 година.

Всеки участник трябва да представи източниците, които е използвал - предварително по интернет или на място чрез разпечатки.

Силно желателно е да се избягват изкуствени материи и кожа за изработка на дрехи. Изкуствени материи за брони се допускат само за скрити защити.

Кратък бюлетин :)

Изложбата при нашите приятели от "Фотосинтезис" мина с много голям успех. Получихме покана и се състоя отново във военноисторическия музей в София.

Бяха направени студийни снимки на костьюми от Второто българско царство, и по-точно от средата на 14-ти век. В момента снимките са в процес на обработка.

Освен това взехме участие в отбеляването на световния ден на сърцето - 29.09.2008

Снимки от събитието:Тук