събота, 9 октомври 2010 г.

Несправедливост спрямо наш приятел

На 27.09.2010г. председателят на клуб „18ти Етърски Пехотен на Н.В. полк“, Великотърновски клон на НД „Традиция“ - Върбан Минев беше арестуван в дома си по сигнал за търговия с културни ценности. Към настоящия момент той все още е задържан под стража с обвинение за незаконно притежание на огнестрелно оръжие, търговия с антики и участие в престъпна група.
Във връзка с това събитие клуб „Чигот - исторически възстановки“ прави следнатаДЕКЛАРАЦИЯ


1) Нашето сдружение има за цел оказване на патриотично-възпитателно въздействие върху младите хора за формиране на любов и уважение към българската история, националните идеали, и за запазване на културно- историческото ни наследство. В хода на тези наши дейности сме си сътрудничили и познаваме господин Върбан Минев като изключителен патриот и радетел на българската култура. Този човек е инициатор и активен сътрудник при акциите по съхраняване на паметника „Майка България“ във Велико Търново, ежегодното провеждане на Шипченската възстановка, безвъзмездното изнасяне на живи уроци пред ученици и много други. Считаме за нелепо третирането на подобна личност като престъпник.

2) Върбан Минев действително е собственик на действащи огнестрелни оръжия, което нееднократно лично е заявявал в интернет пространството и на живо. Тези оръжия обаче са колекционерска ценност, използвани са редовно и публично на исторически възстановки (с необходимите разрешения от МВР), в присъствието на официални лица, с цел съхраняване на българското културно наследство. Поради това отказваме да приемем, че собственикът им ги е използвал за престъпни цели. Те не са придобити по незаконен път, а за закупени или унаследени по напълно легални способи.

3) Единствената структурирана група, в която участва Върбан Минев, е законно регистрираното Национално дружество "Традиция", чиято дейност е напълно прозрачна и публична. Нещо повече - дейността на дружеството и особено на неговия търновски клон под ръководството на Върбан Минев е широко популярна и зад граница, за което свидетелстват многобройните покани за съвместна дейност от сродни клубове в чужбина.

4) Всякакви несъответсващи на настоящия закон действия на Върбан Минев са неумишлени и се дължат най-вече на неясноти и противоречия в самия закон. Считаме, че тежките обвинения към него са неоснователни и настояваме компетентните органи и българският съд да вземат решение за незабавното му освобождаване. Настояваме също за законодателни промени, в частност в Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и неясните текстове в Закона за културното наследство. Считаме, че един български офицер, родолюбец, човек, който е доказал своя патриотизъм и съпричастността си с историческата памет на българите, не заслужава такова отношение. Настояваме справедливостта да бъде възстановена в законовия срок.